Share
De concept-Regionale Energiestrategie Twente is gereed
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Op dit moment hebben 14 van de 16 bestuurlijke partners (gemeenten, provincie en waterschap) ingestemd met de concept-RES Twente. De andere twee volgen op korte termijn. In deze nieuwsbrief delen we dit nieuws met je. En willen we je bedanken voor jouw inzet en bijdrage bij de totstandkoming van de
concept-RES Twente.

 
Het voorstel voor Twente
Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor
onze regio staan beschreven in de concept-RES Twente.

Iedereen draagt hun steentje bij
Gemeenten hebben voor de concept-RES Twente een eigen voorstel gedaan, waarin staat beschreven op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het voorstel dat Twente doet in deze concept-RES is het resultaat van een gedegen en lange voorbereiding. Er is brede steun voor dit eerste voorstel, al hebben we door de coronacrisis helaas nog geen optimaal democratisch proces kunnen doorlopen. Voor sommige colleges is het akkoord op dit eerste concept daarom nog onder voorbehoud van raadsgoedkeuring.
 
Meer informatie
Vanaf vandaag kun je op energiestrategietwente.nl alle informatie vinden over het proces en de inhoud van de concept-RES Twente. Volg ons ook op LinkedIn, Facebook en Twitter.
 
 


Email Marketing door ActiveCampaign