Share
Voorvertoning
Lees de nieuwsbrief van RES Twente
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief juli 2020
Datum of subtitel
Overgang van concept RES Twente naar RES Twente 1.0
 
De Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) draagt bij aan de opgaven uit het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Twente wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Op weg daarnaartoe heeft de regio voor 2030 twee hoofddoelen: Twente ontwikkelen als warmteregio en 50% van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. De omslag is complex en ambitieus. Samen maken we de stap naar duurzame energie en warmte.

 
 
 
Concept RES Twente aangeboden
Begin juni heeft Twente haar concept RES officieel aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Het voorstel beschrijft de mogelijkheden om in Twente elektriciteit op te wekken uit zon en wind. Maar ook hoe Twente in de toekomst duurzaam en aardgasvrij woningen en gebouwen kan verwarmen. “Dit is een belangrijke eerste stap in een energietransitie die impact zal hebben op de manier waarop we wonen, werken en leven”, zegt Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente.
 
Iedere gemeente draagt steentje bij
De gemeenten hebben in de concept RES Twente een voorstel aangedragen wat volgens hen binnen hun gemeente mogelijk is om duurzame energie op te wekken. Voor iedere gemeente geldt een andere balans tussen bijvoorbeeld het aantal windturbines, het aantal hectare aan zonnevelden en het aantal hectare aan ‘zon op dak’ in hun gemeente. Het voorstel van de gemeente Twenterand over de bijdrage en verdeling tot 2030 volgt op korte termijn. Deze gemeente heeft voor nu de reeds gerealiseerde duurzame energie opgenomen in de concept RES Twente.

De komende periode gaan de gemeenten hierover in gesprek met inwoners om het voorstel te concretiseren. Zo draagt iedere gemeente een steentje bij om duurzame energie op te wekken. De feiten en ambities per gemeente zijn beschikbaar via factsheets op www.energietransitie.nl/contact.

 
Tool Energie in Twente live: Draai zelf aan de knoppen
Wat gebeurt er als de ene gemeente minder windturbines inzet, dan in het concept bod staat en juist meer hectares zonnevelden realiseert? Of wat is het effect als er op alle fronten meer wordt ingezet op het opwekken van duurzame energie? Dan heeft dat effect op de hele regio Twente. Om dat inzichtelijk te maken, is een tool ontwikkeld, waarbij u zelf aan de knoppen draait.

Verzet zelf de schuifjes en u ziet direct wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Maar let op! De mogelijkheden voor het realiseren van windturbines, dorpsmolens, zonnevelden en zon op dak zijn van meer factoren afhankelijk en verschilt per gemeente. Deze tool is bedoeld voor meer inzicht. Het gesprek met de omgeving vindt de komende periode plaats.
 
Ambities in kleinschalig landschap
Twente wil stapsgewijs de regionale warmtebronnen beter benutten. In het kleinschalige Twentse landschap zijn echter beperkte mogelijkheden om grootschalig duurzaam elektriciteit op te wekken met zon en wind. Toch denken de Twentse gemeenten samen 1,5 TWh per jaar te realiseren. Dat is mogelijk door de inspanning voor ‘zon op dak’ te verhogen en ruimte voor zonnevelden.

Nieuw voor Twente is het voornemen voor windturbines, waar dat kan in clusters.

Wensen en bedenkingen
De concept RES Twente is in april 2020 voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten. De afgelopen periode zijn de eerste wensen en bedenkingen over de concept RES verzameld.

Deze reacties zijn
op hoofdlijnen samengevat. Op onze website zijn de wensen en bedenkingen per overheidsorganisatie beschikbaar onder aan het betreffende nieuwsbericht.

 
Denk mee over de energietransitie
Het komende jaar wordt de concept RES Twente uitgewerkt in de ‘RES Twente 1.0’. De gemeenten betrekken nadrukkelijk hun inwoners en ondernemers, maar ook lokale initiatiefnemers, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden over de concrete invulling van de energieopgave en hun leefomgeving. De partners van de RES Twente ondersteunen de gemeenten bij dit proces waar nodig. Samen zetten we de stap naar de RES Twente 1.0. Uiteindelijk is het aan de volksvertegenwoordigers om de RES 1.0 vast te stellen. Dat zijn de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten van Overijssel.

Wilt u meedenken over de invulling van de energieopgave in uw gemeente? Meld u aan via het duurzaamheidsloket van uw gemeente of via info@energiestrategietwente.nl.
 
We houden u graag op de hoogte
De komende maanden wordt op veel plaatsen in Twente het gesprek gevoerd over de concrete invulling van de energieopgave. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op regionaal niveau en in de Twentse gemeenten.

Stuur deze nieuwsbrief door aan andere geïnteresseerden, zoals lokale initiatiefnemers en
meld u aan voor deze nieuwsbrief. Of volg ons via:

 
 


Email Marketing door ActiveCampaign