Share
Voorvertoning
Lees de nieuwsbrief van RES Twente
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief december 2020
Datum of subtitel
Terugblik en vooruitblik RES Twente 1.0

 
Wellicht bent u al aan het genieten van uw welverdiende vakantie, maar via deze weg willen wij u een korte terugblik en vooruitblik met u delen.

Aan het einde van 2020 kijkt de RES Twente terug op een bewogen jaar. Een jaar waar we samen veel in gang hebben gezet. Nadat we in juni 2020 de concept-RES Twente hebben opgeleverd aan het Nationaal Programma RES Twente, zijn we vol aan de slag gegaan met de vervolgstappen: Op weg naar de RES Twente 1.0.

Doel van deze fase is om het bod uit de concept RES verder te concretiseren. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met de hoekpunten uit ons afwegingskader:
  • Het bod voor opwek elektriciteit en warmte (inclusief de zoekgebieden voor de opwek van wind- en zonne-energie
  • De ruimtelijke kwaliteit
  • Maatschappelijke acceptatie
  • Kosteneffectiviteit/systeemefficiëntie (is de RES Twente 1.0 haalbaar en betaalbaar?)
 
Belangrijkste resultaten

In september hebben we de eerste startbijeenkomst georganiseerd, gevolgd door diverse bijeenkomsten voor verschillende
doelgroepen, zoals bestuurders, ambtenaren en beslissers, maar ook de lokale initiatiefnemers energie en duurzaamheid en diverse betrokkenen vanuit landbouw & leefbaarheid en natuur & landschap. We hebben veel opgehaald vanuit verschillende perspectieven. Parallel aan het proces waarin een inhoudelijke slag wordt gemaakt op het gebied van elektriciteit en warmte, werken we ook aan het versterken en verbeteren van de (gemeente)grensoverschrijdende samenwerking en een integrale aanpak als het gaat om de maatschappelijke opgaven. In januari willen we hiervoor vervolgstappen maken en natuurlijk gaan we verder aan de slag met de invulling van onze hoekpunten.

 
Overzicht van meer informatie

We hebben zoveel mogelijk vragen tijdens of na afloop van de bijeenkomsten proberen te beantwoorden. De vragen en antwoorden hebben we gebundeld en vullen we de komende periode verder aan in de kennisbank. De presentaties en livestreams zijn beschikbaar en we hebben een overzicht van de belangrijkste webinars voor u op: www.energiestrategietwente.nl/meer-informatie. Deze informatie wordt de komende periode verder aangevuld.

Verder is de website van www.energiestrategietwente.nl/participatie
aangepast. We houden u via deze pagina op de hoogte van relevante achtergrondinformatie (ook denkkaders en onderzoeken), geven overzichten van diverse betrokken beslissers en belanghebbenden en we hebben diverse tools beschikbaar gesteld voor de participatie.

 
Regionale werksessie RES Twente

In de periode van oktober tot en met december zijn diverse lokale bijeenkomsten georganiseerd door de partners van de RES, maar ook verschillende regionale bijeenkomsten door de RES Twente voor belanghebbenden. Vanuit deze verschillende perspectieven hebben we op kunnen halen dat we voor de RES Twente 1.0 nog een slag kunnen en willen maken als het gaat om het ruimtebeslag vanuit verschillende opgaven en gemeentegrensoverschrijdende inzichten ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.

Tijdens een regionale werksessie op donderdag 28 januari 2021 willen we de verschillende perspectieven samenbrengen en in gesprek gaan over kansen en risico’s ten aanzien van de ruimtelijke invulling, maar ook over het verder vormgeven van lokaal eigendom. De werksessie is in beginsel bedoeld voor lokale initiatiefnemers energie en duurzaamheid en betrokkenen vanuit de Landbouw & Leefbaarheid en Natuur & Landschap.

Datum:                    28 januari 2021
Tijd:                        19.30 – 21.30 uur
Deelnemers:            Belanghebbenden RES Twente
Locatie:                   digitaal, link volgt na aanmelding

Het beoogd resultaat is een verfijning van het inzicht in het ruimtebeslag, de raakvlakken tussen programma’s en de integrale opgave, zodat wij de belangrijkste aandachtspunten kunnen agenderen. We leggen verbinding tussen stakeholders met verschillende perspectieven en belangen om zoekgebieden (voor knelpunten en kansen) beter in beeld te krijgen. Wat betekenen verschillende maatschappelijke opgaven in het kader van de klimaatverandering voor het ruimtebeslag, hoe kunnen we zorgen voor een integrale aanpak en koppelkansen creëren.

Heeft u interesse? Aanmelden kan via energiestrategie@regiotwente.nl onder vermelding van 28/01/21 en uw naam en organisatie.

 
 
We houden u graag op de hoogte

De komende maanden wordt op veel plaatsen in Twente het gesprek gevoerd over de concrete invulling van de energieopgave. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op regionaal niveau en in de Twentse gemeenten.

Stuur deze nieuwsbrief door aan andere geïnteresseerden, zoals lokale initiatiefnemers en
meld u aan voor deze nieuwsbrief. Of volg ons via:

 
 


Email Marketing door ActiveCampaign